חיפוש

לדעת לקבל לא, בחיים ולצמוח מכך

כאשר למדתי לקבל לא

רעדו ידיי רעדו רגליי זיעה קרה שטפה את גופי, את ליבי 🙈


ושאלה אחת גדולה רקדה בחלל האוויר האם אנוכי אגיד גם לא לעצמי

ואנטוש את שמחתי ושלוותי או אוכל לראות את שיעור חיי בשלוות נפש רכה ומתבוננת 😌 כאשר למדתי לקבל לא באהבה בהבנה בקלילות וחיוך למדתי על החיים עצמם 🧘‍♀️ כאשר למדתי לקבל לא ולהישאר באהבה אינסופית לעצמי לילדה בתוכי להבהיר לה חד משמעית לא אנטוש אותך כבעבר

שאם היו אומרים לי לא אפילו קטן וסביר אפילו לא למשהו שגם ככה לא רציתי 😉 הייתי אומרת גם לא לעצמי ונוטשת את הילדה לטובת שהות במחשבה מדוע לא? מה לא בסדר בי? 😧🤭🤔 והנה ימים באים 😁 ומחווית לא, המלאה בחרדה יכלתי לראות את הפחד האמיתי, מתחת לפחדון הרגיל של אכזבה שוכן הפחד הגדול להינטש על ידי, שוב.... ובאותם רגעים למדתי לתת לעצמי נוכחות מלאה באזור הלב ונשימה עמוקה מול כל כאב ופחד שמופיעים ובמקום לברוח מהכאב לבחור לשבת ללא תזוזה להסכים לחוות עד העצם כל תחושה שמופיעה כל זיכרון ולהישאר שם 💚 לעבור דרך הכאב לגן עדן של צחוק 😅💥😅

כאשר למדתי לקבל לא למדתי גם להגיד לא באהבה והבנה של כאב האחר כמו כאבי שלי יכלתי סוף סוף באמת לראות את זה שמולי

כאשר למדתי לקבל לא עכשיו, מהיקום למדתי סבלנות 👶 כאשר למדתי לקבל לא היום למדתי על היופי של לחכות לרגע הנכון ולהבין שאיני מבינה הכל 🐣 כאשר למדתי לקבל לא למדתי גם לקבל כן ללא שיכרון החושים הרגעי של האגו להישאר נאמנה לעצמי לילדה בתוכי מול כל תחושה שמופיעה כאשר למדתי לקבל לא בשלוות נפש

ולהבין שאין זה אומר כלום לגביי שאין זה מפחית מערכי ויופיי שאין זה מעיד על היותי ראויה או לא למדתי להישאר איתי תמיד

שערכי אינו נמדד ברצון האחר או בדיעות ההמון

כשידעתי אותי ידעתי לקבל לא ולקבל כן במידה שווה של התבוננות נטולת שיפוט כלפיי האחר וכלפיי ולחבק את הלב על מנת שישאר פתוח לעוד משחקים שיאפשרו לי לקבל כן

ולקבל לא בהבנה, קבלה ורגיעה של החיים 😊

כי כאשר למדתי לקבל לא ❤️

קיבלתי מעצמי ומהחיים את הכן של חיי 💚


41 צפיות0תגובות

הרשמה והצטרפות לשיעורים

בר 058-444-0087